maandag 9 september 2013

de leerlingenraad

op school is er een leerlingenraad.
een aantal keren per jaar vergaderen de kinderen van de leerlingenraad
- samen met mevr Myriam en een leerkracht - in de middagpauze.
dan mogen ze voorstellen doen ivm wat ze vinden dat beter kan op school.
voor elke leerlingenraad is er een bespreking in de klas.
de vertegenwoordigers trekken met die klaspunten naar de raad.

wie mag in de leerlingenraad zetelen ?

er zijn democratische verkiezingen, waarbij de kinderen een stembrief krijgen.
net als de grote mensen  mogen ze bolletjes kleuren bij de naam van
de klasgenootjes, waarvan ze denken
dat die hen het beste kunnen vertegenwoordigen op de leerlingenraad.
de stemming is geheim.

dit zijn de vertegenwoordigers van onze klas