woensdag 11 maart 2015

Bezoek aan het bejaardentehuis
Tijdens ons project over vogels met het boek "Geluk voor kinderen" leerden we van de vogel "hokko" dat we zelf gelukkig worden als we anderen gelukkig maken. Iets delen, iets maken en geven aan een ander doet ook deugd voor onszelf! Zo hebben we de bewoners van het rusthuis gelukkig gemaakt met een cake die we mee hadden, enkele liedjes met dansjes die we zongen en kleurplaten voor volwassenen die we samen inkleurden. Daarbij hadden we aandacht voor complimentjes, als ze mooi kleurden of binnen de lijntjes dan zeiden we dat. De bewoners van het rusthuis waren heel lief, sommigen dansten en zongen mee, anderen voerden een gesprek met de kinderen. Sommige leerlingen waren onnodig wat beschaamd of bang, zij kleurden dan met elkaar een kleurplaat in. Dat kwam goed uit, want in de zaal waar wij kleurden waren er minder bewoners dan leerlingen. Die leerlingen staan daardoor niet op de foto. De kleuractiviteit op het laatst was eigenlijk wat te kort, het was er zo gezellig dat we graag wat langer hadden gebleven. Dank ook aan de mensen van het bejaardentehuis voor de limonade die we er kregen! Voor herhaling vatbaar! We zijn super gelukkig terug naar school vertrokken! Groetjes van de pimpampoentjes!