zondag 17 mei 2015

Proficiat aan alle 1e Communicanten!!

een guitige lach
een zonnige dag
een kleine kapoen
die zijn/haar eerste communie
mag doen