zaterdag 30 april 2016

Brood

Naar aanleiding van onze eerste communie leren we tijdens de lessen godsdienst over het thema 'Brood'.

Donderdag beluisterden we het verhaal van de broodvermenigvuldiging waarna we het mochten naspelen.

 
Mama vroeg me of ik vijf broden en twee vissen wou brengen naar papa en zijn mannen.Op weg naar mijn papa kwam ik een jongeman tegen. 'Waarom is er hier zoveel volk?' vroeg ik hem.
Hij zei me dat Jezus hier was.Jezus sprak tot de mensen. Hij vertelde mooie verhalen over God.Toen het donker begon te worden vroegen twee van Jezus' vrienden zich af hoe al deze mensen te eten zouden krijgen. 


'Iedereen moet naar huis om eten te halen,' zei één van Jezus' vrienden. Jezus hoorde dit en zei dat dit helemaal niet nodig was.


'Wie heeft er eten bij zich?' vroeg Hij. Ik stak meteen mijn vinger in de lucht.'Verdeel het eten over iedereen, zo hoeft niemand honger te lijden' sprak Hij.


Iedereen begon het eten te delen met elkaar. 
Die dag had niemand honger.