woensdag 11 mei 2016

Project verkeer

Maandag vond de officiële opening plaats van het project 'Verkeer'.
De schepen van Jabbeke, de hoofdinspecteur van Jabbeke en onze wijkagent openden plechtig het verkeersfeest door een speech te houden en het lint door te knippen.
We sloten het startfeest af met het dansje van Zeppe en Ziggi!