zaterdag 18 februari 2017

Een uitnodiging voor de kleuters

Volgende week houden we onze fototentoonstelling.
Donderdag maakten we met z'n allen een uitnodiging voor het 2e en 3e kleuter.
We mochten zelf zinnen schrijven en de uitnodiging versieren.
Daarna vertelden we aan de kleuters en kleuterjuffen wat ze ervan mogen verwachten.