zaterdag 1 april 2017

Welkom nieuwe bomen

In het tuintje werd de oude boom vervangen door vier jonge boompjes.
Het 2e leerjaar wilde de bomen welkom heten met een doopsel.
Heel de school was aanwezig tijdens de ceremonie.
Eerst lazen de leerlingen uit het 2e leerjaar een zelfgeschreven tekst voor, daarna volgde de doop en we sloten het gebeuren af met een dans.