woensdag 13 september 2017

Een lesje schrijven

Wanneer we een nieuwe letter of een nieuw woord leren, schrijven we in ons schrijfmapje.

Maar wanneer we deze woorden en letters herhalen, werken we op een andere manier.
De klas wordt verdeeld in twee groepen.
De ene groep schrijft in een schrijfboekje onder begeleiding van de juf.

Ondertussen schrijven de anderen in schrijfhoekjes via een doorschrijfsysteem.
Daarna worden de rollen omgedraaid.