zondag 14 januari 2018

Zintuigen: ogen

Het eerste zintuig dat aan bod kwam tijdens het thema Proeven van zintuigen was het oog.
In gemengde groepen doorliepen we alle hoekjes.
Eerst lazen we de opdrachtfiche en vervolgens voerden we de activiteit uit.