dinsdag 12 juni 2018

Herhalingsweek: Carrousel meten en metend rekenen

Deze week werd alles van meten en metend rekenen opgefrist in hoeken met een carrouselsysteem.