woensdag 17 oktober 2018

Lang zal hij leven!

Bravo voor onze jarige!


Poppenkast: rekenverhaaltjes

Dinsdag kwamen alle kinderen van team 2 samen voor een poppenkastmoment met rekenverhaaltjes.
De kinderen van het nest van juf Pauline mochten een rekenverhaal voorbereiden en noteren op een sjabloon. Daarna werden de verhaaltjes getoond en geanalyseerd a.d.h.v. 3 vragen:

1 - Hoeveel zijn er eerst?
2 - Hoeveel komen er bij? (+) / Hoeveel gaan er weg? (-)
3 - Hoeveel zijn er in totaal? (+) / Hoeveel blijven er nog over? (-)

zondag 14 oktober 2018

Rekenverhaaltjes: optellen tot 6

Deze week leerden we rekenverhaaltjes maken met speelgoeddiertjes. Elk groepje ging aan de slag met dieren uit de dierentuin. In de kring werden de rekenverhalen voorgesteld en oefenden we op de 3 belangrijke vragen:
1 - Hoeveel zijn er eerst?
2 - Hoeveel komen erbij?
3 - Hoeveel zijn er in totaal?

Hoekenwerk de voorbije twee weken

Tijdens het hoekenwerk oefenden we een heleboel zaken in:
- nieuwe letters (oo, m, ui) en nieuwe sleutelwoorden (oom en uil) lezen
- de nieuwe letters en woorden schrijven
- 'is gelijk aan', 'is niet gelijk aan', 'groter dan' en 'kleiner dan'
- dieren groeperen
- rekenverhalen dramatiseren
- cijfers tot 6 schrijven en passende getalbeeld leggen


donderdag 4 oktober 2018

Het woord 'oom' schrijvenHoekenwerk

Tijdens het hoekenwerk lazen we woorden tijdens het slangenspel.
We oefenden 'is gelijk aan' en 'is niet gelijk aan'.
De schrijfletters, namen en schrijfkrullen werden ingeoefend.
We bouwden een maquette en maakten daarna de plattegrond.