zondag 14 oktober 2018

Hoekenwerk de voorbije twee weken

Tijdens het hoekenwerk oefenden we een heleboel zaken in:
- nieuwe letters (oo, m, ui) en nieuwe sleutelwoorden (oom en uil) lezen
- de nieuwe letters en woorden schrijven
- 'is gelijk aan', 'is niet gelijk aan', 'groter dan' en 'kleiner dan'
- dieren groeperen
- rekenverhalen dramatiseren
- cijfers tot 6 schrijven en passende getalbeeld leggen