woensdag 17 oktober 2018

Poppenkast: rekenverhaaltjes

Dinsdag kwamen alle kinderen van team 2 samen voor een poppenkastmoment met rekenverhaaltjes.
De kinderen van het nest van juf Pauline mochten een rekenverhaal voorbereiden en noteren op een sjabloon. Daarna werden de verhaaltjes getoond en geanalyseerd a.d.h.v. 3 vragen:

1 - Hoeveel zijn er eerst?
2 - Hoeveel komen er bij? (+) / Hoeveel gaan er weg? (-)
3 - Hoeveel zijn er in totaal? (+) / Hoeveel blijven er nog over? (-)