dinsdag 20 november 2018

Hoeken - Sint en Piet

Computerhoek: de getallenlijn (juist voor, juist na, tussen)
Gooi de cadeautjes in de juiste schoorsteen


Beeldhoek: Piet en Sint uitprikken (in schrijfletters of leesletters) 

Taalhoek: Pietenbord met rijtjes lezen


Rekenhoek: optellingen en aftrekkingen met en zonder getalbeelden/blokkendoos

Kleurhoek: de stoomboot van de Sint
Dramahoek: toneel van Sint en Piet (met behulp van kaartjes)

Schrijfhoek: woorden van Sint en Piet opschrijven en kleven bij het kunstwerk
Bouwhoek:

Rekenhoek: splitsen t.e.m. 6 
Zwarte Piet verdeelt de picknicken en cadeautjes